16.03.2021

Laurea ja SSO (Suur-Seudun Osuuskauppa) ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä projektien ja harjoittelujen kautta, ja vuonna 2020 yhteistyö tiivistyi, kun solmittiin avainkumppanuussopimus. Tämä mahdollisti uusien yhteistyömallien kehittämisen ja käyttöönoton, joista yhtenä perustettiin kauppakeskus Lohelle opiskelijajohtoryhmä. Lue lisää opiskelijoiden kokemuksia täältä: Lue lisää