15.11.2021

Opiskelijat mukana vuokralaisyhteistyössä

Lohen opiskelijajohtoryhmän jäsenet osallistuivat viime viikolla kauppakeskuksen vuokralaispalaveriin. Opiskelijat esittelivät vuokralaisten edustajille edellisessä kokouksessa pidetyn workshopin tuloksia, ja kertoivat työn alla olevista ajankohtaisista asioista, joilla kehitetään kauppakeskuksen toimintaa. Opiskelijat pääsivät samalla tutustumaan vuokralaispalaverin kulkuun ja palaverikäytäntöihin.

Seuraa opiskelijoiden ja Lohen yhteistyötä!

#kauppakeskuslohi #laureauas #lohiopiskelijajory #avainkumppanuus #yhteistyö #suurseudunosuuskauppa #laurea