Kauppakeskus Lohi

Lohjalaisten oma olohuone

Kauppakeskus Lohi -

Täältä löydät vuoden 2020 kauppakeskusteko- kilpailun aineistomme.

Kauppakeskus Lohi Opiskelijajohtoryhmä

Kauppakeskus Lohi hiilinegatiivisuus

Kauppakeskus Lohi- Laurea yhteistyö

Kauppakeskus Lohi on syyskuussa 2019 ovensa avannut, Suur-Seudun Osuuskaupan omistama kauppakeskus, joka sijaitsee Lohjalla, aivan keskustan sydämessä. Lohelle tärkeitä arvoja ovat mm. yhteisöllisyys, innovatiivisuus ja vastuullisuus, josta osoituksena Lohesta tuli v. 2020 S-Ryhmän ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö. Lohessa yhteisöllisyyttä edustaa myös lohjalaisten ja taiteilija Annastiina Mäkitalon kanssa tehdyt näyttävät taideteokset, sekä lohjalaisten nuorten itsensä kirjoittamat kauppakeskuksen pelisäännöt nuorille.

Lohessa sijaitseva Laurea ammattikorkeakoulun Lohjan kampus on Suomen ensimmäinen oppilaitos, joka on sijoittunut kauppakeskukseen. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä onkin saanut aikaan hedelmällistä yhteistyötä mm. avainkumppanuussopimuksen muodossa osuuskaupan ja ammattikorkeakoulun välillä.

Suur-Seudun Osuuskauppa, SSO liittyi vuonna 2020 Laurean lähes 20 avainkumppanin joukkoon, joiden kanssa ammattikorkeakoulu tekee tiivistä ja systemaattista yhteistyötä. SSO:n avainkumppanuus eroaa Laurean muista avainkumppanuuksista siten, että SSO:n kärkenä on kehittää Lohen kaupallisuutta ja lisätä sen näkyvyyttä, kun muissa kumppanuuksissa painotuksena on ollut enemmän työvoiman saatavuus. Opiskelijat ovat kokeneet yhteistyön vahvasti työelämäpainotteiseksi.

Kokonaan uusi avaus yhteistyössä on Kauppakeskus Lohen johtoryhmä, johon osuuskauppa kutsui mukaan Laurean opiskelijoita. Hakemusten ja haastatteluiden pohjalta johtoryhmään valittiin mukaan joukko Laurealaisia opiskelijoita, jotka suorittavat johtoryhmätyöskentelyn kautta 15 opintopisteen projektijohtamisen opintojakson. Johtoryhmän työskentelyä ohjaa liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola, ja opiskelijoita projektissa tukevat Laurean lehtorit. Johtoryhmässä, ja yhteistyössä kokonaisuudessaankin on luoda win-win -tilanteita, joissa opiskelijat pääsevät hankkimaan arvokasta kokemusta kaupanalalta aidossa ympäristössä. Lohea on pidetty myös ns. living lab- alustana, jossa voidaan kokeilla uusia innovaatioita ja tapoja toimia, ja monistaa niitä sitten muihin osuuskaupan liikepaikkoihin, jos ne todetaan toimiviksi.

Johtoryhmän ensimmäinen projekti oli kauppakeskus Lohen ostajaprofiilien ostokäyttäytymisen muodostaminen asiakaskyselyn tulosten perusteella. Kyselyyn saatiin vastauksia huikeat 1500kpl, mikä ylitti kaikki odotukset. Ostajaprofiilien ja ostokäyttäytymisen muodostamisen jälkeen tavoitteena on kehittää ja kohdentaa markkinointia ja tapahtumia näitä tuloksia hyödyntäen.

Lisätietoja avainkumppanuudesta osoitteesta: https://www.laurea.fi/tyoelamapalvelut/avainkumppanuus/

Kauppakeskus Lohi- Laurea AMK- yhteistyö on mielestämme upea osoitus modernista ja innovatiivisesta tavasta toimia ainutlaatuisessa kauppakeskusympäristössä työelämälähtöisesti kehittäen keskuksen kaupallisuutta.

Yhteistyö korostaa Lohelle tärkeää yhteisöllisyys- ajattelua, ja on mainio tapa osallistaa nuoria kauppakeskuksen kehittämiseen ja paikalliseen liike-elämään. Ammattikorkeakouluyhteistyötä on tarkoitus hyödyntää myös muilla Suur-Seudun Osuuskaupan toimialoilla, mm. ravintolatoimialalla palvelumuotoiluprojektina.

Lisää yhteisöllisestä taiteesta löydätte osoitteesta:  https://view.sok-julkaisut.fi/sso/kauppakeskus-lohi-esite

 

Kauppakeskus Lohi S-ryhmän ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö

Kauppakeskus Lohi on syyskuussa 2019 ovensa avannut, Suur-Seudun Osuuskaupan omistama kauppakeskus, joka sijaitsee Lohjalla, aivan keskustan sydämessä. Lohelle tärkeitä arvoja ovat mm. yhteisöllisyys, innovatiivisuus ja vastuullisuus, josta osoituksena Lohesta tuli v. 2020 S-Ryhmän ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö. Lohessa yhteisöllisyyttä edustaa myös lohjalaisten ja taiteilija Annastiina Mäkitalon kanssa tehdyt näyttävät taideteokset, sekä lohjalaisten nuorten itsensä kirjoittamat kauppakeskuksen pelisäännöt nuorille.

Kauppakeskus on monilla eri toimenpiteillä onnistunut vähentämään ilmastopäästönsä lähelle nollatasoa, ja jäljelle jääneen pienen päästöosuuden ja reippaasti ylikin kiinteistö kuittaa tehokkaaksi todetuilla metsityshankkeilla. Jo kun uutta kauppakeskus Lohea aikoinaan alettiin suunnitella, oli selvää, että niin rakentamiselle kuin kiinteistön käytölle asetettiin tiukat ympäristövaatimukset. Näin on tapahtunut, mistä osoituksena Lohelle on myönnetty kansainvälinen, yli 160 maassa käytössä oleva ympäristösertifikaatti Green LEED. Sertifikaatin voi saada kohde, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on kiitettävästi otettu huomioon sekä energiatehokkuus että ympäristöystävällisyys. Sertifikaatissa on määritelty standardit muun muassa rakennusmateriaaleille, kierrättämiselle, talotekniikalle ja energiankulutukselle.

Kauppakeskusten päästöt syntyvät kaukolämmöstä ja pieneltä osin biojätteestä. Lohessa sähkö on jo kokonaan uusiutuvaa aurinko- ja tuulivoimaa, joten siinä on saatu aikaan merkittävät päästövähennykset. Lisäksi lämmityksessä hyödynnetään myymälöiden kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenotto, ja kiinteistö valaistaan led-lampuilla. Kauppakeskus Lohen katolla on reilut 400 aurinkopaneelia, joiden vuosituotantoennuste on 110 000 kWh, joka vastaa noin 6 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista kulutusta. Lohen parkkihallissa on myös sähköauton latauspisteet asiakkaille, jotka nekin tähtäävät päästöttömämpään toimintaan.

Kaukolämmöstä syntyvä päästö kompensoidaan hyödyntämällä tehokkaaksi todettuja metsityshankkeita. Niiden määrä on sovittu niin korkealle tasolle, että kauppakeskus varmasti sitoo niiden avulla hiiltä ilmakehästä selvästi enemmän kuin sitä tuottaa (jopa 1,5 kertaisesti). Metsityshankkeet on tieteellisesti arvioitu toimivaksi tavaksi sitoa hiiltä pois ilmakehästä, ja käyttämämme hankkeet ovat aina myös kolmannen osapuolen varmentamia. Kauppakeskus Lohi tekee myös yhteistyötä 4H-järjestön kanssa Taimiteko-toiminnassa. Lohi tukee järjestöä palkkaamaan nuoria taimien istuttamiseen ja auttaa näin sitomaan ilmakehästä hiiltä saman määrän kuin kauppakeskuksen S-marketin ruokahävikki sitä tuottaa.

Taimiteko-toiminnassa lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. Lisää taimiteko- hankkeesta voi lukea osoitteesta www.taimiteko.fi

Tällä huikealla teolla, hiilinegatiivisuudella, haluamme osallistua vuoden 2021 kauppakeskus teko- kilpailuun, koska katsomme tämän olevan ainutlaatuista, innovatiivista ja ennen kaikkea vastuullista, ja olemme itse erittäin ylpeitä saadessamme esitellä tämän tekomme teille. Meistä on suuri kunnia olla yksi edelläkävijöistä kauppakeskusten vastuullisuuden saralla, ja näin SSO tekee kotiseudusta osaltaan, missionsa mukaan, parempaa paikkaa elää.

Lisää Green Leed- sertifikaatista löydätte osoitteesta: https://figbc.fi/tag/leed/

Lisätietoja: Mika Tolppola, liikepaikkapäällikkö, p. 050-4668252, mika.tolppola@sok.fi

Haastattelu Laurean opiskelijat

Haastattelu liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola SSO

Haastattelu Janika Kyttä Laurea

Laurea-SSO avainkumppanuuden esittely