Lohjan nuorisotyö jalkautui kauppakeskus Loheen

13.3.2023

Lohjan nuorisotyö vierailulla Lohessa!

Nauru ja askelten äänet kantautuivat pitkälle Lohen käytäville, kun Lohjan nuorisotyön ohjaajat jalkautuivat kauppakeskukseen pitämään pop-up-nuokkaria helmikuussa. Tilanne ei ole uusi, sillä nuokkarilaiset ovat vierailleet Lohessa aiemminkin, viimeksi joulun avauksen yhteydessä marraskuussa. Niin Lohen liikkeiden henkilökunta kuin nuorisotyön ohjaajatkin pitävät yhteistyötä tärkeänä, ja pop-up-nuokkarit ovat olleet suosittuja nuorten keskuudessa.

Aikaisempina vierailukertoina nuoret ovat mm. luoneet yhdessä säännöt kauppakeskuksessa käyttäytymiselle. Niin tehtiin myös tällä kertaa. Nuoret tekivät hyviä huomioita esimerkiksi siitä, kuinka kauppakeskusympäristössä on tärkeää ottaa huomioon myös muut asiakkaat sekä siitä miten kauppakeskus saadaan pysymään siistinä. Nuoriso-ohjaajien mielestä nuorten on helpompi sitoutua näihin lupauksiin, kun nuoret ovat ne itse tehneet. Keskustan alueen vastaava nuoriso-ohjaaja Olavi Turpeinen piti hyvänä asiana myös sitä, että kauppakeskuksen vartijat tulivat pop up nuokkariin tervehtimään nuoria. ”Tämä madaltaa nuorten kynnystä jutustella ja pyytää tarvittaessa apua vartijoilta jatkossakin”, Turpeinen lisää.

Kauppakeskukselle vastuullisuus ja paikallisuus ovat tärkeitä, ja yhteistyö Lohjan nuorisotyön kanssa on luonteva osa kauppakeskuksen toimintaa. On parempi ratkoa mahdollisia ongelmatilanteita yhdessä nuorten kanssa ja ottaa heidät mukaan toimintaan, ennemmin kuin vain yksipuolisesti asettaa kieltoja tai rajoituksia. Tulemme ehdottomasti tekemään yhteistyötä nuorisotyön kanssa jatkossakin.

Lisää Lohjan nuorisotyön toiminnasta voit lukea täältä.